ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen. 1. Taraflar a) www.terziademaltun.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Turgut Özal Mah. 68.Sok No:12 Esenyurt İstanbul adresinde mukim Terziademaltun.com (Bundan böyle Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin olarak anılacaktır). b) www. Terziademaltun com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") 2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme'nin konusu Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin sahip olduğu internet sitesi www.Terziademaltun.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 3.1. Üye, www.terziademaltun.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 3.2. Üye, Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin 'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 3.3. Üye www.terziademaltun.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 3.4. Üye, www.Terziademaltun.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.5. www.Terziademaltun.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.6. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.Terziademaltun.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 3.9. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin hiçbir sorumluluğu yoktur. 3.10. www.Terziademaltun.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 3.11. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin tarafından www.terziademaltun.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 3.12. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Terziademaltun.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 3.13. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Terziademaltun.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 3.14. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.15. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ nin üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 3.16. Taraflar, Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ ‘ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 3.17. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Terzi Adem Tekstil ve Ticaret LTD ŞTİ üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 5. İhtilaflarin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.